Opettaja, vie opiskelijasi globaalien valtarakenteiden äärelle!

Lataa täältä Vallan jäljillä -menetelmäopas ja oppaan tehtävien materiaalit.

Jokainen meistä on vallankäyttäjä. Vallan jäljillä -oppimateriaali käsittelee kulttuurista ja sosiaalista valtaa kuten rasismia, sukupuolijärjestelmää ja media tapoja esittää kehitysmaita. Oppaan harjoitukset saavat opiskelijat pohtimaan normeja ja stereotypioita vallan välineenä ja omaa asemaansa valtarakenteisiin vaikuttajana. Samalla opas antaa opettajille työkaluja valtarakenteiden käsittelyyn esimerkiksi osana historian, yhteiskuntaopin, filosofian, elämänkatsomustiedon, maantieteen tai äidinkielen opetusta.

Julkaisu on osa African Caren Valtarakenteet näkyviksi -globaalikasvatushanketta.

© African Care ry

Keräyslupa RA/2018/1173

Takaisin ylös