Tietosuojaseloste

Kerro ystävälle

Toimintaamme osallistuvien, uutiskirjeemme tilaajien tai muuten meille henkilötietonsa antaneiden henkilöiden yksityisyys on meille tärkeää. Käytämme tietoja vain toimintamme kannalta oleellisiin tarkoituksiin, emmekä ikinä luovuta meille annettuja henkilötietoja ulkopuolisille ilman lupaa. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, olethan yhteydessä osoitteeseen info (at) africancare.fi. Alta voit lukea tarkemmin henkilötietojen käsittelystä sekä omien tietojesi tarkastamisesta.

Laadittu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö

African Care ry (Y-tunnus: 1950162-2)

Batulo Essak

PL 54, 00101 Helsinki

Mannerheimintie 40 A 15, 00100 Helsinki

+358 50 3788 588

info(at)africancare.fi

Rekisterin nimi

African Care ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on organisaation toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja raportointi, asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistyön koordinointi, lahjoittajatietojen ylläpito, sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely African Care ry:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Nimi ja yhteystiedot
Ikä tai ikäarvio
Äidinkieli ja/tai synnyinmaa
Yhteistyökumppaneiden AMIF-rahoitteiseen toimintaan osallistuneilta kansalaisuustieto
Tieto toimintaan osallistumiskerroista
Tieto henkilön pääasiallisesta toiminnasta
Kartoitus neuvonnan ja jatkoseurannan tarpeesta
Neuvonnan aihepiiri
Lahjoitustiedot sekä osto- ja maksutapahtumat
Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän osallistuessaan järjestön toimintaan, vieraillessaan järjestön toiminnoissa, osallistuessaan neuvontapalveluihin, kyselyyn tai arvontaan, täyttäessään tilaus- tai ilmoittautumislomakkeen, ryhtyessään vapaaehtoiseksi tai kuukausilahjoittajaksi tai tehdessään lahjoituksen tai ostoksen African Caren verkkokaupassa. Lisäksi osallistujien ikäarviotietoja kerätään henkilöstön tekemien arvioiden pohjalta tarvittaessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Konekielinen aineisto: rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurin ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sähköiseen järjestelmään tallennettuihin rekisteritietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lahjoita hyvää

Tue toimintaamme aineettomalla lahjalla, tilisiirrolla tai kuukausilahjoituksella