Kunnia-ajattelu haasteena koulumaailmassa | African Care ry

Kulttuurien kohtaamisia – kunnia-ajattelu haasteena koulumaailmassa

Vuonna 2012 alkanut kunniakonflikteja käsittelevä koulutushanke opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle sai jatkoa ja koulutuksia järjestettiin myös syksyllä 2013.

Koulutuksissa käsiteltiin kunniakäsityksiä ja konflikteja sekä maailmalla että monikulttuuristuvassa koulumaailmassa Suomessa. Tiedon lisääntymisen toivottiin rohkaisevan opettajia ja oppilashuollon henkilöstöä rakentavaan vuorovaikutukseen maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä kanssa myös tilanteissa, joissa erilaiset käsitykset ja arvot tuntuvat törmäävän. Tiedon avulla haluttiin myös lisätä opettajien valmiuksia tunnistaa konflikti- ja uhkatilanteita ja tukea ristiriitatilanteessa olevia perheitä positiivisten ratkaisujen löytämisessä.

Syksyllä 2013 koulutuksia järjestettiin yhteistyössä mm. eri aluehallintovirastojen, opettajankoulutuslaitosten ja kaupunkienopetustoimien kanssa Turussa, Raumalla, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Hankkeen aikana tuotettu koulutusmateriaali ”Kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä ja suomalaisten koulujen arjessa” on ladattavissa täällä.

Hanke toteutettiin ulkoministeriön myöntämällä viestintä- ja kehityskasvatustuella.

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös