Opettaja, vie oppilaasi globaalien valtarakenteiden jäljille! | African Care ry

Opettaja, vie oppilaasi globaalien valtarakenteiden jäljille!

8.1.2019

Vallan jäljillä – menetelmäopas ja tietopaketti toisen asteen opettajille globaaleista valtarakenteista on julkaistu.

Opas käsittelee kulttuurista ja sosiaalista valtaa kuten rasismia, sukupuolijärjestelmää ja media tapoja esittää kehitysmaita. Oppaan harjoitukset saavat opiskelijat pohtimaan normeja ja stereotypioita vallan välineenä ja omaa asemaansa valtarakenteisiin vaikuttajana. Samalla opas antaa opettajille työkaluja valtarakenteiden käsittelyyn esimerkiksi osana historian, yhteiskuntaopin, filosofian, elämänkatsomustiedon, maantiedon tai äidinkielen opetusta.

Julkaisu on osa African Caren Valtarakenteet näkyviksi -globaalikasvatushanketta. Hankkeessa haastettiin toisen asteen opiskelijoita pohtimaan roolejaan globaalissa maailmassa ja kyseenalaistamaan valtarakenteita, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta maiden välillä ja niiden sisällä.

Globaalien valtarakenteiden opetusta varten oppaassa on harjoituksia, joita voi tehdä erillisinä harjoituksena tai koostaa niistä kokonaisen oppitunnin. Harjoitukset on suunniteltu toisen asteen opiskelijoille, mutta ne soveltuvat pienin muutoksin myös muille ikäryhmille.

Oppaan ovat tehneet African Caren globaalikasvatustiimin eli Tuuli Vauramo, Hilla Aaltio ja Elina Pohjonen.

Lataa Vallan jäljillä -globaalikasvatusopas.

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös