Oman Uran Asiantuntija -hanke alkaa!

28.4.2022

African Carella on alkanut uusi Oman Uran Asiantuntija (OUA) -hanke. Hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama pilotti, jonka tavoite on tarjotaan tukea oman urapolun löytämiseen sekä kasvattaa ymmärrystä maahan muuttaneiden naisten kokemuksista opinnoissa etenemisestä ja työelämään siirtymisestä.

On tärkeää, että työelämään siirtyvä saa tukea ja neuvoa työhön liittyvissä asioissa, sillä tavalla kun itse tarvitsee. Varsinkin jos on ollut pitkään poissa työelämästä tai omat verkostot ovat pienet voi itselle sopivan työn löytäminen olla haastavaa. Yksilöllinen ja joustava tuki voi helpottaa tätä haastetta,” toteaa African Care ry:n toiminnanjohtaja Batulo Essak.

Oman uran asiantuntija -hanketta ohjaa ymmärrys siitä, että hankkeen kohderyhmään kuuluvat naiset voivat kokea yhteiskunnassa ja työelämässä syrjintää eikä heidän ääntään usein kuulla työllisyydestä puhuttaessa. Hanke pyrkii korostamaan työelämän ulkopuolella olevien perheellisten maahan muuttaneiden naisten moninaista osaamista ja ottamaan huomioon heidän yksilölliset elämäntilanteensa uran suunnittelussa. Kaikkia toimenpiteitä ohjaa periaate yksilön toimijuuden tunnustamisesta ja ammatillisen itsetunnon edistämisestä.

Hanketta lähdettiin suunnittelemaan African Caren toiminnassa mukana olevien naisten kokemusten ohjaamana. Yksi tärkeä osa järjestön työtä on tarjota työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja Suomeen muuttaneille naisille. Työllistäjän näkökulmasta meille on kertynyt paljon oppia siitä miten tärkeää on, että on olemassa turvallisia tiloja, joissa kokeilla uutta ja kasvattaa omaa osaamista. Jokainen työntekijä on samalla kokonainen ihminen ja työura voi eri elämän vaiheissa ottaa eri muotoja. Tämä halutaan myös ottaa huomioon hankkeessa,” kertoo hankekoordinaattori Jenna Soikkeli.

Osana hanketta toteutetaan yksilöllistä neuvontaa, annetaan tukea oman alan harjoittelupaikan löytämiseen sekä tehdään kartoitus. (Ohjeet ajanvaraukseen jutun lopussa.)

Kartoituksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä maahan muuttaneiden naisten kokemuksista perus- ja ammattikouluopinnoissa saadusta tuesta ja työelämään siirtymisestä. Kartoitusta on mukana toteuttamassa hankeassistentti Elisa Moallin, joka on keskittynyt aiheeseen jo sosionomiopintojensa aikana. “Olen juuri viimeistelemässä opinnäytetyötäni African Care ry:n läksykerholaisten kokemuksista heidän opinnoistaan ja opinnäytetyötä tehdessä huomasin, miten tärkeää on nostaa maahan muuttaneiden naisten kokemuksia opinnoista esille. Koulumaailmassa esiintyy moninaisia haasteita ja ne voivat vaikuttaa opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään ja moneen elämän osa-alueeseen. Näitä haasteita täytyy ymmärtää, jotta opintopolkuja ja työelämään pääsyä voidaan helpottaa. Todella mahtavaa päästä jatkamaan näiden tärkeiden asioiden edistämistä tässä hankkeessa African Caren kanssa!

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään tulevan toiminnan suunnittelussa ja järjestön vaikuttamistyössä sekä jaetaan muille aihepiirin kanssa työskenteleville hankkeen loppuseminaarissa.

Hanke jatkuu vuoden 2023 maaliskuun loppuun saakka.

Yhteystiedot: 

Jenna-Maria Soikkeli
Hankekoordinaattori
jenna-maria.soikkeli@africancare.fi
puh. 050 3780 252
Tavoitettavissa pääsääntöisesti ti-pe 9-17.00

Uutisarkisto

Tilaa uutiskirje

Tilaa

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös