Oman Uran Asiantuntija -hanke (2022-2023)

Kerro ystävälle

OMAN URAN ASIANTUNTIJA -HANKKEESTA TUKEA OPINTOIHIN JA TYÖLLISTYMISEEN

Oman Uran Asiantuntija (OUA) -hanke alkoi African Care ry:llä keväällä 2022. Hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama pilotti, jonka tavoite on tarjotaan tukea oman urapolun löytämiseen sekä kasvattaa ymmärrystä maahan muuttaneiden naisten kokemuksista opinnoissa etenemisestä ja työelämään siirtymisestä. Hankkeen toiminta jakautuu siis kahteen osaan: yksilölliseen neuvontaan sekä kartoituksen toteuttamiseen.

Neuvontaan ovat tervetulleita kaikki perheelliset Suomeen muuttaneet henkilöt. Neuvonta on aina yksilöllistä ja sitä järjestetään pääsääntöisesti African Care ry:n toimistolla Itäkeskuksessa. Neuvontaan voit osallistua varaamalla ajan hankekoordinaattorilta Jenna Soikkelilta.

Hankkeen toisena osana toteutetaan kartoitus, jonka myötä Suomeen muuttaneita perheellisiä naisia haastatellaan heidän kokemuksistaan opiskelusta sekä työelämästä. Kartoituksen opintoihin liittyvät haastattelut saatiin päätökseen syyskuussa 2022 ja loppuvuonna hankkeessa haastatellaan työssäkäyviä maahan muuttaneita perheellisiä naisia. Kartoituksen tavoitteena on lisätä tietoa opinto- ja työkokemuksista, jotta African Care ry ja muut Suomeen muuttaneiden perheellisten naisten kanssa toimivat tahot voivat lisätä ymmärrystään kohderyhmän kokemuksista ja siten kehittää toimintaansa.

Osana hanketta toteutettiin myös Osaamiskortit. Kortteja käytettiin ryhmätyöskentelyssä oman osaamisen tunnistamisen tukena. Korteissa on ihmisen osaamista kuvaavia termejä suomeksi, arabiaksi ja somaliksi. Kortit voi tulostaa täältä.

Lahjoita hyvää

Tue toimintaamme aineettomalla lahjalla, tilisiirrolla tai kuukausilahjoituksella