Kulttuurien kohtaamisia | African Care ry

Kulttuurien kohtaamisia – kunnia-ajattelu haasteena koulumaailmassa (2013)

Kulttuurien kohtaamisia – kunnia-ajattelu haasteena koulumaailmassa -hankkeessa koulutettiin opettajia ja oppilashuollon henkilöstöä kunniakäsityksistä maailmalla ja monikulttuuristuvassa Suomessa. Tietoisuutta lisäämällä rohkaistiin lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä rakentavaan vuorovaikutukseen maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä kanssa tilanteissa, joissa erilaiset käsitykset ja arvot tuntuvat törmäävän. Opettajat saivat valmiuksia tunnistaa konflikti- ja uhkatilanteita ja tukea ristiriitatilanteessa olevia perheitä.

Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä aluehallintovirastojen, opettajankoulutuslaitosten ja kaupunkien opetustoimien kanssa Turussa, Raumalla, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Hankkeenkoulutusmateriaali ”Kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä ja suomalaisten koulujen arjessa” on ladattavissa täällä.

Hanke toteutettiin ulkoministeriön myöntämällä viestintä- ja kehityskasvatustuella.

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös