HAWEENKA – SOMALIAN NAISET PÄÄTÖKSENTEOSSA

 

Somaliassa naiset jäävät yleisesti päätöksenteon ulkopuolelle sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Haweenka – Somalian naiset päätöksenteossa on vuonna 2015 käynnistynyt kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on opettaa somalinaisille päätöksenteko- ja vaikuttamistaitoja sekä antaa tietoa naisten oikeuksista ja rauhan rakentamisesta. Projekti pohjautuu YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW) sekä Somalian tapauksessa keskeiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Projektin pidemmän aikavälin tavoite on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja demokratiaa Somaliassa.

DSC00539 DSC00208

Vuonna 2014 toteutettiin hankkeen pilottivaihe, jonka aikana järjestettiin koulutusseminaareja ja suunniteltiin tulevan kolmivuotisen hankkeen sisältöä. Pilottihankeen koulutuksiin osallistuneista naisista valittiin yhteyshenkilöt, jotka toimivat kouluttajina omissa vastuukaupungeissaan. Paikalliset yhteyshenkilöt muodostavat naisten ryhmiä, joissa järjestetään koulutuksia naisten oikeuksista ja päätöksentekoon osallistumisen tavoista. Seuraava askel on naisryhmien järjestämä paikallinen toiminta, kuten julkiset keskustelutilaisuudet ja tapaamiset paikallisten viranomaisten ja uskonnollisten johtajien kanssa.

Koulutuksilla ja verkostoitumisella halutaan tukea naisten osallistumista päätöksentekoon erityisesti heidän arjessaan ja paikallistasolla, mutta myös vuonna 2016 Etelä-Somaliassa pidettäviä vaaleja silmällä pitäen.  Ennen vaaleja naiset kampanjoivat naisehdokkaiden puolesta projektin rahoittaman Äänestä naista -kampanjan puitteissa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä WILPF Finland ja Banadir Women Development Organization -järjestöjen kanssa. Hanketta rahoittaa Suomen Ulkoasiainministeriö.

Oman Uran Asiantuntija -hankkeessa valmistaudutaan työelämään

African Carella on alkanut uusi Oman Uran Asiantuntija (OUA) -hanke....

RYHMÄNOHJAAJAKSI NUORTEN RYHMIIN?

African Caren uuteen hankeeseen etsitään ryhmänohjaajaa.  Hankkeessa on tarkoitus luoda toimintamalli,...
Uutisarkisto

Tilaa uutiskirje

Tilaa

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös