Julkaisut

Opinnot, työ ja perhe uudessa kotimaassa (2023)

 

Opinnot, työ ja perhe uudessa kotimaassa -kartoitus toteutettiin osana Oman Uran Asiantuntija -hanketta. Suomen työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti hanketta vuosina 2022-2023. Hankkeen osana toteutetun kartoituksen tavoitteena oli vahvistaa ymmärrystä Suomeen muuttaneiden perheellisten naisten kokemuksista opinnoista ja työstä.

 

 

 

 

Silpomisen vastaisen toiminnan materiaalipaketti (2021)

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on ihmisoikeusrikkomus ja sukupuolittuneen väkivallan muoto, jonka harjoittaminen on lainvastaista Suomessa. Tämä materiaali on luotu tyttöjen ympärileikkauksen vastaisen toiminnan koulutuksen tueksi. Materiaalin tarkoitus on toimia työvälineenä ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä tarjota lukijalle lisäresursseja itsenäiseen perehtymiseen. 

Materiaalipaketti on päivitys vuonna 2012 julkaistuun Say No to FGM -kirjaseen. Päivitettyyn julkaisuun on lisätty ajankohtaista tietoa tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisystä, aiheesta Suomen kontekstissa sekä vinkkejä asiakkaan tukemiseksi.

Raudan käytön opas (2020)

Yhteistyössä Rajaton Farmasia Suomi -järjestön kanssa toteutettu havainnollistava ja yksinkertainen Raudan käytön opas on ladattavissa suomeksi, somaliksi ja arabiaksi.

Monilla naisilla on elämänsä aikana raudanpuutetta. Raudan puutetta voivat aiheuttaa esimerkiksi runsaat kuukautiset, raskaus, vaihdevuodet tai se, että ruoassa ei ole tarpeeksi rautaa. Tästä kirjasesta löydät tietoa raudasta ja herkullisia rautapitoisia reseptejä. Raudan käytön opasta on jaettu mm. neuvoloissa ja perhekeskuksissa. Oppaan tavoite on vahvistaa monikielisen terveystiedon saavuttavuutta Suomessa.

 

Silpomisen puheeksioton kortti (2020)

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen puheeksi ottaminen voi tuntua myös terveyden ammattilaiselle vaikealta.

Silpomisen puheeksioton kortti kokoaa yhteen yksinkertaiset vinkit sukuelinten silpomisen puheeksi ottamisen ajankohtaan ja keskustelun aloittamiseen terveysalan ammattilaisille. Silpomisesta puhumalla ennaltaehkäistään silpomisen uhkaa ja tarjota tukea silpomisen läpikäyneelle.

Vallan jäljillä – Menetelmäopas ja tietopaketti toisen asteen opettajille globaaleista valtarakenteista (2019)

 

Lataa täältä Vallan jäljillä -menetelmäopas ja oppaan tehtävien materiaalit.

Jokainen meistä on vallankäyttäjä. Vallan jäljillä -oppimateriaali käsittelee kulttuurista ja sosiaalista valtaa kuten rasismia, sukupuolijärjestelmää ja media tapoja esittää kehitysmaita. Oppaan harjoitukset saavat opiskelijat pohtimaan normeja ja stereotypioita vallan välineenä ja omaa asemaansa valtarakenteisiin vaikuttajana. Samalla opas antaa opettajille työkaluja valtarakenteiden käsittelyyn esimerkiksi osana historian, yhteiskuntaopin, filosofian, elämänkatsomustiedon, maantieteen tai äidinkielen opetusta.

Julkaisu on osa African Caren Valtarakenteet näkyviksi -globaalikasvatushanketta.

Iloa, osallisuutta ja hyvinvointia – Toimintamalli hyvinvointiaiheiseen palveluohjaukseen keskittyvään ryhmätoimintaan maahan muuttaneille (2018)

African Caren kolmivuotisen maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta vahvistavan hankkeen (STEA 2015-2017) hyvät käytännöt on koottu julkaisuun, jossa kuvataan analyyttisesti hyvinvointihankkeen toteutusta, vaikutuksia ja haasteita. Julkaisu on suunnattu hyvinvointi- ja terveysalan työntekijöille, järjestösektorilla kotouttavan toiminnan parissa työskenteleville, alaa opiskeleville sekä muille maahanmuuttajien hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Työpajamateriaali maahanmuuttajien vertaisryhmiin (2017)

 

African Care ja Jade II -projekti loivat keväällä 2017 yhteistyössä materiaalipaketin, jossa käydään läpi yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja, kunnallista päätöksentekoa sekä Suomen poliittista järjestelmää ja äänestämistä kuntavaaleissa. Materiaalit sisältävät kolmelle ryhmäkerralle suunnitellut PowerPoint-esitykset ja niihin pohjautuvat käsikirjoitukset ohjaajan tueksi.Materiaalia voi jakaa ja käyttää vapaasti, jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja motivoituisi vaikuttamaan yhteiskunnassa ja äänestämään! Materiaalit ovat tehty omia ryhmiämme silmällä pitäen, mutta ne ovat vapaasti muokattavissa ja muunneltavissa omiin tarpeisiin sopiviksi.

  1. 1. Työpaja: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  2. 2. Työpaja: Kunnan päätökset (kunnanvaltuusto ja Suomen puolueet)

3. Työpaja: Äänestäminen kuntavaaleissa

Voit ladata materiaalin ja ohjeet työpajoihin tästä:
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Suomessa (PPT)
Työpajojen ohjeet (PDF)

 

  Tietokoneopas (2016)

Tietotekniikan perusteisiin johdatteleva selkokielinen opas sopii monenlaiseen ryhmään opetusmateriaaliksi tai oheislukemiseksi. Opas on tehty syksyllä 2016 African Care ry:n ja Sovinto ry:n järjestämän maahanmuuttajanaisten tietotekniikan alkeiskurssin tarpeisiin. Oppaan on tehnyt African Caren korkeakouluharjoittelija Nina Pyykkö. Opas on vapaasti ladattavissa.

 

 

 

 

Kehitysmaiden naisvaikuttajat (2015)

kehy1Kehitysmaiden naisvaikuttajat -julistenäyttely on osa African Caren syksyllä 2015 toteuttamaa lukioikäisille suunnattua globaalikasvatushanketta.  Hankkeen tarkoituksena oli tuoda esiin kehitysmaiden vahvoja naisia ja korostaa naisten toimijuutta. Hanke koostui työpajoista, joissa käsiteltiin mediarepresentaatioita, kehitysmaiden naisten roolia Suomen mediassa, stereotypioita, kehitysmaiden naisten vaikuttamismahdollisuuksia ja vastakkainasettelujen purkamista. Hanke huipentui nuorten tekemään julistenäyttelyyn, joka oli esillä kouluissa, nuorisotaloissa ja kirjastoissa. Julisteiden visuaalisesta ilmeestä vastaa SuomiDesign Oy. Näyttely on vapaasti ladattavissa ja saatavilla myös paperiversiona.

Kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä ja suomalaisten koulujen arjessa (2013)

Kunniakonfliktit_materiaali_sm400Materiaali on koostettu osana African Care ry:n vuosina 2012–2013 toteuttamaa opettajille, oppilashuollolle ja opettajaksi opiskeleville suunnattua koulutushanketta, jonka tarkoitus oli lisätä opettajien ja oppilashuollon henkilöstön ymmärrystä kehitysmaiden todellisuudesta ja kehitysmaista Suomeen muuttaneiden perheiden kulttuurisista taustoista. Erityisesti hankkeessa tarkasteltiin sellaisia kulttuurisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä juurensa juontavia perinteitä ja käytäntöjä, jotka aiheuttavat konflikteja sekä kulttuuriryhmän sisällä että toisistaan poikkeavien käytäntöjen ja arvojen kohdatessa. Tarkemmin perehdyttiin monissa maissa merkityksellisiin kunniaan liittyviin käsityksiin ja niistä juontuviin konflikteihin ja väkivaltaan.

Haweenka! – Somalian unohdetut äänet (2013)

haweenka1Julkaisun tarkoituksena on tarkastella Somalian uutta poliittista tilannetta naisnäkökulmasta ja keskittyä erityisesti asian parissa työskentelevien naisten ajatuksiin. Huomiota on kiinnitetty erityisesti tyttöjen ja naisten inhimilliseen arkipäivän turvallisuuteen sekä osallistumismahdollisuuksiin Somalian jälleenrakennusprosessissa. Julkaisua varten on haastateltu Mogadishussa asuvaa paikallista naisaktivistia Arafo Hashimia, joka työskentelee Banadir Women Associationissa sekä Suomessa asuvia African Care ry:n sekä Shiffa ry:n toiminnanjohtajia Batulo Essakia ja Shukri Omaria, jotka ovat pitkään tehneet töitä naisten ja tyttöjen aseman edistämiseksi sekä Suomessa että Somaliassa.

Say no to FGM (2012)

FGM_kirjanen_SUOMI_sivu1

Julkaisun tarkoitus on antaa tietoa tyttöjen ympärileikkauksesta etenkin yhteisöille, joissa sitä vanhojen uskomusten vuoksi edelleen harjoitetaan. Julkaisu on tarkoitettu yhteisöjen yhteyshenkilöille työvälineeksi asennekasvatustyössä. Julkaisusta on myös hyötyä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka työnsä puolesta kohtaavat ympärileikattuja tai riskiryhmässä olevia tyttöjä ja naisia.

Say no to FGM -julkaisu on saatavilla neljällä eri kielellä.

 

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös