HYRRÄ-toiminta | African Care ry

Hyrrä-toiminta

African Care aloitti vuonna 2018 maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavan Hyrrä-toiminnan. Toiminta on jatkoa kolmivuotiselle hyvinvointihankkeelle. Hyrrä-toiminnan tavoitteena on lisätä ryhmätoiminnan, asiakasohjauksen ja vapaaehtoistoiminnan kautta maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintaa rahoittaa STEA.

Toiminnan maahanmuuttajataustaisille naisille suunnatuissa vertaisryhmissä vierailee monipuolisesti eri hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Osallistujat saavat tietoa eri hyvinvoinnin osa-alueista, niiden vaikutuksista toisiinsa sekä lähiseudun palveluista. Ilona-ryhmässä kannustetaan terveelliseen elämäntapaan ja keskitytään hyvinvoinnin osaalueista mm. terveyteen, liikuntaan, sosiaaliseen hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja kerrotaan terveys- sekä hyvinvointipalveluista. Terveellisten elämäntapojen omaksumiseen kannustetaan käytännöllisin keinoin: ryhmätoiminnassa liikutaan yhdessä ja opetellaan tekemään terveellisiä ruokia. Aila-ryhmässä huomioidaan koko perheen hyvinvointi ja keskitytään mm. lastenkasvatukseen, perheeseen sekä lapsiperheiden palveluihin.

Toiminnan kohtaamiskahvila on kohtaamispaikka, jossa maahanmuuttajanaiset ja valtaväestöön kuuluvat naiset voivat tutustua toisiinsa rennossa ilmapiirissä kahvin äärellä. Vapaaehtoisten vetämää ryhmätoimintaa järjestetään vapaaehtoisten osaamisen ja toimintaan osallistuvien toiveiden pohjalta. Toiminnan neuvontapalvelu antaa ryhmäläisille yksilöllistä tukea ja ohjausta palveluihin hakeutumiseen. Toimintaan kuuluu myös uintiryhmä, kotitalouskursseja sekä osallistujien kanssa yhdessä suunniteltuja tapahtumia ja retkiä.

Toiminnassa tehdään yhteistyötä eri Helsingin kaupungin virastojen, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Hyrrä-toiminnan tavoitteena on vahvistaa järjestön muiden toimijoiden kanssa tekemää yhteistyötä tiedonvaihdon parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi, jotta järjestön ja yhteistyökumppaneiden palvelut vastaavat paremmin maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä tarpeita.

 

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös