Arvot, missio ja visio | African Care ry

Arvot, missio ja visio

Visio

Vuonna 2020 African Care ry on tunnettu ja rohkea muutoksentekijä monikulttuurisuuden sekä naisten oikeuksien ja hyvinvoinnin saralla

Missio

African Care – iloisella asenteella naisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta

Arvot

Asiantuntevuus

African Care ry on asiantunteva kansalaisjärjestö ja luotettava yhteistyökumppani, joka tekee työtään pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Ihmisoikeusperustaisuus

African Care ry kohtaa toimintaan osallistuvat yksilöinä ja ihmisinä, ja järjestön toiminta muodostuu heidän tarpeidensa pohjalta.

Oikeudenmukaisuus

African Care ry:n toiminnan tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja oikeudenmukainen maailma, jossa ihmisoikeudet ja kestävä kehitys toteutuvat.

Rohkeus

African Care ry tarkastelee ennakkoluulottomasti maailmaa ja nostaa vaikeitakin teemoja avoimeen keskusteluun.

Monikulttuurisuus & kansainvälisyys

African Care ry on aidosti monikulttuurinen järjestö, jossa erilaisuutta ja monikulttuurista yhteiskuntaa pidetään rikkautena. Työtä tehdään yhdessä, iloisella asenteella!

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös