African Care

Kerro ystävälle

African Care ry on vuonna 2001 perustettu monikulttuurinen kansalaisjärjestö, joka pyrkii toiminnallaan vahvistamaan erityisesti naisten asemaa ja toimintamahdollisuuksia Suomessa ja Somaliassa. Järjestön perustivat sosiaali- ja terveysalalla työskennelleet afrikkalaistaustaiset naiset.

African Care ry järjestää maahan muuttaneiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa Helsingissä. Lisäksi järjestö tekee globaalikasvatustyötä nuorten parissa sekä kouluttaa eri alojen ammattilaisia ja maahanmuuttajia kotoutumiseen, monikulttuurisuuteen sekä maahan muuttaneiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyen. Järjestö tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erilaisten nais- ja maahanmuuttajajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa.

Järjestö on vuodesta 2005 tehnyt kehitysyhteistyötä Somaliassa. Hankkeilla on tuettu somalialaisten naisten pienyritystoimintaa ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähennetty lapsi- ja äitiyskuolleisuutta sekä vahvistettu naisten poliittista osallistumista. Tällä hetkellä järjestöllä on käynnissä yksi hanke Somaliassa.

Lue lisää kumppaneistamme ja tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lahjoita hyvää

Tue toimintaamme aineettomalla lahjalla, tilisiirrolla tai kuukausilahjoituksella