AFRICAN CARE RY HAKEE KAHTA TYÖNTEKIJÄÄ MAAHANMUUTTAJANAISTEN HYVINVOINTITOIMINTAAN | African Care ry

AFRICAN CARE RY HAKEE KAHTA TYÖNTEKIJÄÄ MAAHANMUUTTAJANAISTEN HYVINVOINTITOIMINTAAN

18.12.2018

African Care on maahanmuuttajataustaisten naisten perustama ja johtama kansalaisjärjestö, joka pyrkii toiminnallaan vahvistamaan erityisesti naisten oikeuksia ja toimintamahdollisuuksia Suomessa sekä kehitysmaissa. Järjestö tekee kotoutumista tukevaa työtä, kehitysyhteistyötä sekä globaalikasvatustyötä.

Haemme kahta määräaikaista työntekijää (koordinaattori ja suunnittelija) STEA:n rahoittamaan maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavaan toimintaan. Tarkempi kuvaus toiminnan sisällöstä löytyy nettisivuiltamme. Kumpikin työsuhde on määräaikainen vuoden 2019 loppuun, jonka jälkeen työsuhdetta voidaan jatkaa, mikäli jatkorahoitus vahvistuu.

Hyvinvointitoiminnan koordinaattori

Koordinaattorin tehtävään kuuluu muun muassa seuraavat tehtävät: Hyvinvointitoiminnan koordinointi ja kehittäminen, ryhmätoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen, toiminnasta viestiminen ja toiminnan arviointi ja raportointi. Lisäksi koordinaattori vastaa vapaaehtoisten, vertaisohjaajien ja lastenhoitajien työn ohjaamisesta. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös sidosryhmäyhteistyö, asiantuntijana toimiminen verkostoissa sekä tapahtumien järjestäminen.

Tehtävä edellyttää

– Vähintään kahden vuoden relevanttia työkokemusta tai vastaavaa muuta näyttöä

– Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. Sosionomi AMK, yhteiskuntatieteilijä) tai vastaavaa osaamista

– Hyviä IT -taitoja

– Projektinhallintataitoja

– Hyvää organisointikykyä ja kehittävää työotetta

– Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kulttuurisensitiivisyyttä

– Erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista ja sujuvaa englannin kielen taitoa

– Maahanmuuttokysymysten tuntemusta ja kokemusta maahanmuuttajatyöstä

Lisäksi arvostamme

– Kokemusta STEA-rahoituksesta

– Järjestökentän tuntemusta

– Kokemusta vapaaehtoistyön hallinnoinnista

– Arabian, somalin, kurdin, darin kielen tai selkosuomen taitoa

 

Suunnittelija/Ohjaaja

Suunnittelijan tehtävään kuuluu hyvinvointitoimintaan kuuluvien monikulttuuristen vertaisryhmien suunnittelu ja ohjaus, jalkautuva työ, asiakkaiden yksilöllinen neuvonta ja palveluihin ohjaaminen, sekä tapahtumien ja retkien järjestäminen. Suunnittelija vastaa oppisopimusopiskelijoiden ohjauksesta ja työn koordinoinnista sekä osallistuu myös muihin järjestön yleisiin tehtäviin. Työntekijän tukena toimivat toiminnan koordinaattori ja tuntityöntekijät sekä muut järjestön työntekijät.

Tehtävä edellyttää

– Sujuvaa suomen kielen taitoa

– Soveltuvaa koulutusta (sosiaalialan AMK tai vastaava)

– Kiinnostusta kehittää ja toteuttaa toimintaa asiakaslähtöisesti

– Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja

– Kulttuurisensitiivisyyttä

– Kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja ymmärrystä maahanmuuttajatyöstä

Lisäksi arvostamme

– Arabian, somalin, kurdin, darin kielen tai selkosuomen taitoa

– Kiinnostusta harrastaa erilaisia aktiviteetteja, kuten liikuntaa ryhmäläisten kanssa

Tarjoamme kummallekin työntekijälle monipuolisen työnkuvan ja mielenkiintoisen toimintaympäristön maahanmuuttajatyön parissa. Työssä pääsette itsenäisellä työotteella ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa. Koordinaattori ja suunnittelija toimivat työparina, päävastuun toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ollessa koordinaattorilla.

Työaika on 38 tuntia viikossa. Työ sijoittuu arkisin klo 9-18 välille, mutta satunnaisesti saattaa olla myös ilta- tai viikonlopputyötä. Palkka määräytyy sosiaalialan järjestöjen TES:n mukaan. Työ tapahtuu pääasiassa järjestön Meri-Rastilan toimipisteessä. Kumpikin työsuhde alkaa mahdollisimman pian hakemusajan päättymisen jälkeen. Tasaväkisten hakijoiden kohdalla annamme etusijan hakijalle, jonka työllistymismahdollisuudet saattavat olla muita heikommat esimerkiksi vähemmistötaustan vuoksi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sekä mahdolliset lisäkysymykset 11.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info(a)africancare.fi, otsikolla ”hyvinvointitoiminnan koordinaattori” tai ”suunnittelija/ohjaaja”. Lisätietoja antaa puhelimitse African Caren toiminnanjohtaja Batulo Essak 9.1.2019 klo 10-11 p. 0400 671288.

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös