6.2. Tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä | African Care ry

6.2. Tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä

6.2.2018

6.2. vietetään kansainvälistä tyttöjen ympärileikkauksen vastaista päivää. Vietimme päivää järjestämällä tilaisuuden, jossa kätilö ja African Caren toiminnanjohtaja Batulo Essak puhui tyttöjen ympärileikkauksesta, sen vaikutuksista, estämisestä sekä tavoista, joilla jo silvottuja naisia voidaan tukea. Paikalla oli sosiaali- ja terveysalan sekä järjestöjen ammattilaisia.

Tyttöjen ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia kulttuurisista tai epälääketieteellisistä syistä tehtäviä toimenpiteitä, joissa poistetaan kokonaan tai osittain tytön ulkoiset sukupuolielimet tai vahingoitetaan niitä jollain tavoin. Yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista maailmanlaajuisesti on ympärileikattu ja noin 3 miljoonan tytön arvioidaan vuosittain joutuvan ympärileikattavaksi. Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee tyttöjen ympärileikkauksen neljään eri tyyppiin. Joissain yhteyksissä ympärileikkauksen sijaan puhutaan silpomisesta.

Järjestämässämme tyttöjen ympärileikkauksen vastaisen päivän tilaisuudessa kävi ilmi, että useat tahot pääkaupunkiseudulla tekevät jo töitä naisten ympärileikkauksen lopettamiseksi ja silvottujen naisten auttamiseksi. Tätä verkostoa ja yhteistyötä täytyy aktiivisesti ylläpitää, vahvistaa sekä laajentaa. Järjestöjen ja erilaisten yhteisöjen tekemä ruohonjuuritason työ on tärkeää jo leikattujen naisten ja riskiryhmään kuuluvien tyttöjen tavoittamisessa, mutta se ei suinkaan yksin riitä. Terveydenhuollon ammattilaisia täytyy rohkaista käsittelemään aihetta ja heidän tietämystään tulee vahvistaa. Lisäksi naisten ympärileikkausten lopettamiseksi tarvitaan päämäärätietoista viranomaistyöskentelyä sekä poliittista tahtoa.

Naisten sukupuolielinten silpominen on ihmisoikeusloukkaus ja naisiin kohdistuvan väkivallan muoto. Kun toimenpide kohdistuu tyttöihin, se on myös lastensuojelukysymys. Suomessa naisten ympärileikkaus on myös lain mukaan rikos, joka lasketaan törkeäksi pahoinpitelyksi.

Eri toimijoiden vahva yhteistyö on ainoa tapa, jolla tyttöjen ja naisten ympärileikkauksia saadaan estettyä sekä jo silvottuja naisia autettua. Tehdään yhdessä töitä, jotta tyttöjen ympärileikkaaminen loppuisi.

Lisätietoa löydät African Caren Say no to FGM -julkaisusta.

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös