6.2. Kansainvälinen tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä | African Care ry

6.2. Kansainvälinen tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä

6.2.2015

YK on julistanut helmikuun 6. päivän kansainväliseksi tyttöjen ympärileikkauksen vastaiseksi päiväksi (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation). Sukupuolielinten silpominen, jota kutsutaan myös tyttöjen ympärileikkaukseksi, on yksi väkivallan muoto, joka rikkoo tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa osa tai kaikki ulkoiset sukupuolielimet poistetaan. Tyttöjen ympärileikkauksista koituu terveyshaittoja, jopa kuolema. Naisten ympärileikkaus perustuu usein kulttuurisiin, sosiaalisiin, sosioekonomisiin sekä hygieenisiin syihin, ja se pohjautuu vahvasti perinteisiin, myytteihin ja uskomuksiin. Naisten ympärileikkausta harjoitetaan pääsääntöisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Lähi-idässä. Maahanmuuton myötä ilmiö on ajankohtainen myös Suomessa.

Asenteiden muuttamiseksi tehtävä työ on tärkeää, mutta muutoksen täytyy lähteä yhteisöistä itsestään. Järjestöt, projektit ja ammattilaiset voivat olla tukena tässä muutosprosessissa. Kolmannen sektorin organisaatiot, kuten African Care ry ja Naisten Linja Suomessa ry, tekevät jatkuvasti työtä jotta naisiin kohdistuva väkivalta vähenisi. Ympärileikkaus on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.

Parhaat tulokset syntyvät, kun kolmannen sektorin toimijat ja viranomaiset yhdistävät voimansa. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on sisäministeriön luotsaama Right to Choose -hanke, jossa Naisten Linja on mukana. Hankkeen tavoitteena on edistää tietoutta tyttöjen oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Tyttöjen ympärileikkaus on ihmisoikeusloukkaus ja Suomen lain mukaan se on rikos, joka lasketaan törkeäksi pahoinpitelyksi.

Tyttö on syntyessään sellaisenaan kaunis ja täydellinen. Tehdään yhdessä töitä, jotta yhtäkään tyttöä ei enää ympärileikattaisi.

 

Batulo Essak, hallituksen puheenjohtaja, African Care ry
Pia Puu Oksanen, toiminnanjohtaja, Naisten Linja Suomessa ry

Tiedote

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös