Maahanmuuttajanaiset hyvinvoinnin asialla -seminaari

 

African Care ry:n STEA:n rahoittaman maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta vahvistavan hankkeen päätösseminaari järjestettiin maanantaina 25.9.2017. Maahanmuuttajanaiset hyvinvoinnin asialla -seminaari keräsi paikalle salillisen yhteistyökumppaneita, hyvinvointihankkeen toimintaan osallistuneita sekä järjestöpuolen että julkisen sektorin maahanmuuttajatyön edustajia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Seminaariohjelma piti sisällään muun muassa hankkeen toiminnan ja tuloksien esittelyn, toimintaan osallistuneiden puheenvuoroja sekä asiantuntijapaneelin. Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun eri hyvinvointiteemoista.

Hyvinvointihankkeen (2015-2017) tuloksista kertoivat hankekoordinaattori Laura Ranki ja projektityöntekijä Amina Mohamed: Yksittäisiä käyntikertoja syksyyn 2017 mennessä on kertynyt 1800. Naisten hyvinvointiryhmissä keskimääräinen osallistujamäärä on ollut 10/ryhmäkerta, miesten ryhmässä keskimäärin 4,4/ryhmäkerta. Hankkeessa on onnistuttu kehittämään osallistava työote, jonka myötä asiakkaiden luottamus on saavutettu ja kohderyhmä tavoitettu. Toimintaan osallistuneet kokevat, että heidän hyvinvointinsa on lisääntynyt ja suomen kielen taito parantunut. Osallistujia on ollut eri kieli- ja kulttuuriryhmistä ja he ovat olleet sitoutuneita hyvinvointiryhmien toimintaan. Myös African Caren henkilöstön asiantuntijuus ja yhteistyöverkosto ovat hankkeen myötä kasvaneet.

Kokemusasiantuntijat toivat puheenvuoroissaan esiin, miten valtaosa hyvinvointiryhmien osallistujista on löytänyt ryhmiin ystävän suosituksesta. Ryhmien on koettu parantaneen etenkin asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia. Kävijät ovat saaneet ryhmistä uusia ystäviä, tietoa oikeuksistaan ja erilaisia hyödyllisiksi kokemiaan tietoja ja taitoja ryhmissä vierailleilta asiantuntijoilta (mm. terveellisestä ruokavaliosta, mielenterveyspalveluista ja liikunnasta). Ryhmien toivotaan jatkuvan aktiivisina jatkossakin.

Seminaarin asiantuntijapaneelissa vierailivat THL:n erikoistutkija Hannamaria Kuusio Osallisuus ja yhdenvertaisuus –yksiköstä, ELY-keskuksen projektisuunnittelija Elina Kutramoinen Järjestöistä voimaa kotoutumiseen –hankkeesta, Eläkeläiset ry:n monikulttuurisuustyön suunnittelija Eva Rönkkö, Väestöliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandkarimi sekä Helsingin kaupungin Kyvyt käyttöön –hankkeen projektipäällikkö Olga Silfver. Paneelissa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä hyvinvointi on ja miten maahanmuuttaja-asiakkaan luottamus saavutetaan. Hyvinvointi määriteltiin kolmesta osa-alueesta – psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta – koostuvaksi kokonaisuudeksi, jonka mittaamisessa tulos saattaa vaihdella sen mukaan, keihin henkilön tilannetta verrataan. Verrataanko muihin samassa tilanteessa oleviin vai väestöön keskimäärin? Luottamuksen rakentamisessa tärkeimpänä koettiin kuuntelemisen ja kohtaamisen taito. Viranomaistyössä oli huomattu, että mikäli viranomainen on itsekin maahanmuuttajataustainen tai tapaa asiakkaan hänen luottamuksensa saavuttaneen järjestön tiloissa, luottamuksen rakentaminen asiakkaaseen helpottuu.

African Care ry kiittää lämpimästi kaikkia seminaariin osallistuneita!

Oman Uran Asiantuntija -hankkeessa valmistaudutaan työelämään

African Carella on alkanut uusi Oman Uran Asiantuntija (OUA) -hanke....

RYHMÄNOHJAAJAKSI NUORTEN RYHMIIN?

African Caren uuteen hankeeseen etsitään ryhmänohjaajaa.  Hankkeessa on tarkoitus luoda toimintamalli,...
Uutisarkisto

Tilaa uutiskirje

Tilaa

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös