Haweenka – Somalian naiset päätöksenteossa

 

Haweenka – Somalian naiset päätöksenteossa on vuonna 2014 toteutettu pilotti- ja suunnitteluhanke, jossa somalialaiset naiset saivat koulutusta naisten oikeuksista ja välineitä osallistua päätöksentekoprosesseihin. Yhdessä somalialaisten naisaktivistien kanssa luotiin samalla suunnitelma kolmen vuoden projektille. Projekti pohjautuu YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW) sekä Somalian tapauksessa keskeiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”.

Projektin ensimmäinen osa toteutettiin huhtikuussa 2014, jolloin Hargeisassa Somalimaassa järjestettiin 10 päivän seminaari, johon osallistui naisjärjestöjen edustajia ja muita naisten oikeuksien parissa työskenteleviä naisia Etelä-Somaliasta. Seminaarin koulutusosuudessa käsiteltiin naisten oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa ja päätöksenteossa sekä käytiin läpi välineitä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Seminaarin aikana työstettiin myös hankesuunnitelmaa kolmevuotiselle hankkeelle naisten kokemuksia, tietoja ja ideoita keräämällä.

P1120665 P1120742

Loppuvuodesta 2014 toteutettiin pilottihankkeen toinen osa, jossa koulutusmateriaalia kokeiltiin paikallistasolla. Kolmen vuoden hankkeessa on tarkoitus toteuttaa pilottivaiheessa kehitettyjä koulutuksia laajemmalla alueella Etelä-Somaliassa ja tukea naisten oikeuksia ja asemaa ajavien tahojen verkostoitumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Koulutuksilla ja verkostoitumisella halutaan tukea naisten osallistumista päätöksentekoon erityisesti heidän arjessaan ja paikallistasolla mutta myös vuonna 2016 Etelä-Somaliassa pidettäviä vaaleja silmällä pitäen.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Hanke toteutetaan yhteistyössä WILPF Finland ja Banadir Women Development Organization -järjestöjen kanssa.

Uutisarkisto

Tilaa uutiskirje

Tilaa

© African Care ry

Rahankeräyslupa: RA/2021/539

Takaisin ylös