Globaalikasvatustyö

 

Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Eri näkökulmien, kulttuurien ja todellisuuksien ymmärtäminen kehittää halua toimia oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja ihmisoikeuksia kunnioittavamman maailman puolesta.

African Caren globaalikasvatus kannustaa kunnioittamaan erilaisuutta, edistämään yhdenvertaisuutta ja herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehistysmaiden naisista.

 

Käynnissä olevat hankkeet:

  • Ulkoministeriö on myöntänyt tukea African Caren hankkeelle Valtarakenteet näkyviksi – globaalien valtarakenteiden vaikutus kehitysmaiden naisten elämään vuosille 2017-2018. Hanke on suunnattu toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille ja sen tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä globaalia epätasa-arvo synnyttävistä ja ylläpitävistä rakenteista ja antaa nuorille eväitä toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Hanke koostuu kouluvierailuista sekä laajemmasta, koko lukukauden kestävästä kurssista, joka kulkee nimellä Valtarakenteet näkyviksi -kurssi. Lue lisää kurssista ja kouluvierailuista.

 

Päättyneet hankkeet:

Kehitysmaiden naisvaikuttajat -globaalikasvatushanke (2015)
Kulttuurien kohtaamisia – kunnia-ajattelu haasteena koulumaailmassa (2013)

© African Care ry

Keräyslupa RA/2017/673

Takaisin ylös