• test
  • test
  • test
  • test
  • test

Naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä hyvinvointia iloisella asenteella

African Care on maahanmuuttajataustaisten naisten perustama ja johtama kansalaisjärjestö, joka vahvistaa erityisesti naisten ja tyttöjen hyvinvointia sekä toimintamahdollisuuksia. Järjestö tekee kotoutumista tukevaa työtä pääkaupunkiseudulla ja kehitysyhteistyötä Somaliassa. Lisäksi järjestö tekee globaalikasvatustyötä nuorten parissa sekä kouluttaa eri alojen ammattilaisia ja maahanmuuttajia kotoutumiseen, monikulttuurisuuteen sekä maahan muuttaneiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyen.

 

© African Care ry

Keräyslupa RA/2017/673

Takaisin ylös